sreda, 20. marec 2013

Varstvo rastlin

Zgodovina

Varstvo rastlin je veda ki se ukvarja s proučevanjem rastlinskih bolezni, škodljivcev, in plevelov, ter s načini zatiranja, torej proučuje kako rastline ohraniti zdrave ali pa jih ozdraviti. Naloga varstva rastlin je obvarovati kmetijske, torej gojene rastline pred gospodarsko škodo, ki jih povzročajo bolezni,škodljivci ter pleveli.
Okoli leta 6.000 let p.n.š so že poznali posledice bolezni rastlin v obliko zmanjšanja pridelkov. Do pred 150 leti je človek imel malo možnosti za zatiranje le teh, saj povzročitelje bolezni ni poznal, tudi proti škodljivcem je bil nemočen. Le plevele je znal zatirati.Tropoljno kolobarjenje, ki je omejilo rast in razvoj plevelov. Prve kemični pripravki so se pojavljali šele v 19 stoletju ob pojavu krompirjeve plesni,peronospore.Zatirati so jih začeli z žveplenimi pripravki, bakrovo apneno brozgo.
Sedaj v današnjem času pa vemo, da na trgu obstaja ogromno fitofarmacevtskih sredstev za zatiranje. Pred uporabo le teh si moramo prebrati vsa ustrezna navodila, kje in kako jih skladiščimo, in kam z embalažo po uporabi.