sreda, 20. marec 2013

Otrok in šport


Pomembno je,da otroka ko je že letom primeren,tudi fizično sposoben vključite v različne športne dejavnosti. Seveda mora otrok sam pokazati zanimanje, voljo in interes. Dobro je otroku tudi v času razvoja ponuditi oz mu omogočiti različne vrste gibanje. Pri odločitvi za katero se bo odločil mu pomagajte tudi vi starši. Dajajte mu nasvete in predlagajte kaj bo zanj boljše. Šport je stvar, ki daje človeku sprostitev in neko zabavo. Kot otroku taka dejavnost predvsem zmanjšuje strese, ki jih doživlja v življenju, predvsem je to šola. Danes je vzgoja v šport odvisna skoraj izključno od staršev in če se ti ne zavedajo njenega pomena za otrokovo zdravje, otroci ostanejo pri miru.
Šport otroka nauči tudi reda,discipline ter samostojnosti. 
Skozi šport razvija različne vrednote kot so vztrajnost,potrpežljivost, nauči se postavljanja ciljev, nauči se zmagovati in prenašati poraze.
Otroci šport postavljajo visoko na lestvico svojih aktivnosti