sreda, 20. marec 2013

Kam z listjem?

Na vsakem vrtu raste nekaj listopadne drevnine, in zato se jeseni soočimo s težavo, kam in kako naj pospravimo listje. Najpreprostejše je če ga pustimo, kar pod krošnjo drevesa ali grma.  Listje moramo s trate redno odstranjevati, da trata lahko diham in se na travnih bilkah ne razvije plesen. Nasujemo ga po gredah. Ščitilo bo rastline, ki so na gredah pred mrazom in izsušitvijo prsti. 
Prihranjen nam bo tudi čas z zastirkami, in ker se bo listje do naslednjega poletja razkrojilo, bo prsti vrnjeno, kar so letos rastline med rastjo iz nje izčrpale. Paziti moramo tudi, na listje z bolezenskimi znaki. Najbolje ga je sežgati. Nikakor pa ne na kompost.